QR Code MTC

SAR สำหรับบุคคล และงาน

รายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report: SAR)

สำหรับบุคคลและสำหรับงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Last Updated (Tuesday, 08 November 2011 13:39)

 

ประกาศจากงานกิจกรรมรักษาดินแดน ๗ พย ๒๕๕๔

ประกาศจากงานกิจกรรมรักษาดินแดน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

**นักศึกษาชาย และนักศึกษาวิชาทหารชายที่มีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ย่างเข้า ๑๘ ปี ให้ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ณ อำเภอท้องที่ของตัวเอง ให้เสร๊จสินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ หากเกินกำหนดจะถูกปรับหรือจำคุก

**นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก(เกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือก ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้

Last Updated (Tuesday, 08 November 2011 13:31)

อ่านต่อ

 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555

Last Updated (Thursday, 13 October 2011 08:56)

 

การประเมินหน่วยมาตรฐานวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

การประเมินหน่วยมาตรฐานวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาาม วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Sunday, 30 October 2011 22:09)

 

กระทรวงศึกษาธิการรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำทีมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมโครงการ"กระทรวงศึกษาธิการรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" ในวันอังคารที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ. บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีรายการสิ่งของร่วมบริจาก ดังนี้
เรือไฟเบอร์ ๓๐๑ ลำ
สุขาลอยน้ำ ๓๕ หลัง
ผ้าห่ม ๓๐๐ ผืน
เสื่อจำนวน ๕๐ ผืน
และถุงยังชีพอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระบุรีให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป...

ภูบดินทร์ โคตรสาร ถ่ายภาพ ,รายงาน

Last Updated (Thursday, 27 October 2011 08:02)

 

กระทรวงการศึกษา มอบสุขาลอยน้ำ เรือ และเสื้อชูชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงการศึกษา มอบสุขาลอยน้ำ เรือ และเสื้อชูชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบสุขาลอยน้ำ เรือไฟเบอร์ เสื้อชูชีพ ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย

Last Updated (Thursday, 27 October 2011 08:02)

อ่านต่อ

 

กิจกรรม Fix it Center และตักบาตรเทโว

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2554 นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 199 รูป พร้อมตั้งโรงทานอาหารประเภทต่างๆ กว่า 100 โรงทานบริการพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมบุญประเพณีใหญ่จนเต็มถนน ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Last Updated (Wednesday, 26 October 2011 08:05)

 

สอบประเมินความรู้

ตารางสอบประเมินความรู้
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สอบวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

รหัสวิชา

วิชา

จำนวนข้อ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

5100

สมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ (10 วิชา)

105

08.30-10.00 น.

150

5200

สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา (3 วิชา)

100

10.30-12.00 น.

150

5300

สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (4 วิชา)

100

13.00-14.30 น.

150

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สอบวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

รหัสวิชา

วิชา

จำนวนข้อ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

6100

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ (4 วิชา)

50

08.30-10.00 น.

100

6200

สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ (2 วิชา)

50

10.30-12.00 น.

100

6300

สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (2 วิชา)

50

13.00-14.30 น.

100

Last Updated (Tuesday, 25 October 2011 08:13)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats