QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการอาชีวศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการฟังธรรม บำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

KfcMLa.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2562

KfcF1b.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตรวจ นิเทศ ติดตาม ในการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0)

1XOiOy.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี

1XOdRI.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1C21O9.jpg

 

่ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1PDXdE.jpg

เรียนเชิญผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats