QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการอาชีวศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นตัวแทนในนาม ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เปิด "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" โดยีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อาคาร3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ZL9Awz.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม "อาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม "อาชีวศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" โดยมีท่าน รัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา สังกัดสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านโนนเพ็ก บ้านดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรีญรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติให้กับนักกีฬาและครุผู้ฝึกสอน กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14


เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติบัตรและ เหรียญทองรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ให้กับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ของกีฬาอาชีวะเกมส์ "ละโว้เกมส์" ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่จังหวีดลพบุรี พร้อมให้โอวาทกับนักกีฬา ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:35)

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats