QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการอาชีวศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านรองฯ นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมติดตาม และมอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา


วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองฯ นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมติดตาม และมอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหารพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรอาชีพพนมไพร และคณะ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

gPX4OQ.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ ปีการศึกษา2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

g3HFlN.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

gSbfPI.jpg

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats