QR Code MTC

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดย นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดการประมูลการขายทอดตลาดโรงฝึกงานช่างโลหะการและอาคารพัสดุ 2 ชั้น


วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดย นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดการประมูลการขายทอดตลาดโรงฝึกงานช่างโลหะการและอาคารพัสดุ 2 ชั้น ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อ พร้อมสาธิตวิธีการใช้ ให้กับโรงพยาบาลคามและโรงพยาบาลสุทธาเวช.


วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อ พร้อมสาธิตวิธีการใช้ ให้กับโรงพยาบาลคามและโรงพยาบาลสุทธาเวช.

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรงพยาบาลของทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) จำนวน 400 ชิ้น แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 30 ชิ้น และเคาเตอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลของทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

 

Last Updated (Tuesday, 14 April 2020 13:28)

Read more...

 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตโรค Covid-19 ไปด้วยกัน

.

Last Updated (Monday, 15 June 2020 10:04)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:07)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิดมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats