QR Code MTC

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

Last Updated (Wednesday, 16 November 2022 10:06)

Read more...

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแข่งทักษะ อศจ. 2565

Last Updated (Thursday, 10 November 2022 21:59)

 

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "รู้เท่าทันยาเสพติด"

Last Updated (Thursday, 10 November 2022 09:06)

Read more...

 

การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 09 November 2022 14:54)

Read more...

 

ฝ่ายวิชาการจัดประชุม วางแผนการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ.โดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน..

Last Updated (Friday, 04 November 2022 16:20)

Read more...

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดรับสมัครวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565

Last Updated (Friday, 04 November 2022 10:52)

Read more...

 

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์โครงการอาชีวศึกษาเพื่อชุมชน ผ่าน Thai PBS

 

Last Updated (Friday, 28 October 2022 17:12)

 

ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

Last Updated (Wednesday, 26 October 2022 15:50)

Read more...

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats