QR Code MTC

จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2565

Last Updated (Wednesday, 11 May 2022 11:20)

Read more...

 

สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและภาคเอกชน จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมชั้นสูงแบบ CMT เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษายุคใหม่ ตอบสนองความต้องการช่างเทคนิคหุ่นยนต์เชื่อม

 

Last Updated (Wednesday, 27 April 2022 15:52)

Read more...

 

ประกาศผลการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Last Updated (Thursday, 31 March 2022 10:22)

Read more...

 

ประกาศผลการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Last Updated (Monday, 21 March 2022 10:50)

Read more...

 

จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

Last Updated (Tuesday, 29 March 2022 10:49)

Read more...

 

ประกาศ เรื่องจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

Last Updated (Thursday, 03 March 2022 11:27)

Read more...

 

ประกาศ การเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ "ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง" ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการ

Last Updated (Tuesday, 22 February 2022 09:51)

Read more...

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats