QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการในห้วงมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้ิอโควิท19

QbgnZR.jpg

 

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศ จากงานทะเบียน ทางภาควิชาจะจัดส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ !!

แจ้งไปยัง ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

1. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี2562 ส่งที่อยู่ ให้กับทางครูที่ปรึกษาโดยเร็ว

2. ให้ตอบแบบสอบถามทันทีเมื่อท่านได้รับ วุฒิการศึกษาหรือใบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

QbT6Je.jpg

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด"


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด" โดยมีท่างรองฯ คมสัน อรรคแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ก่ารซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล๊อกโวล์ฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รื่อง ก่ารซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล๊อกโวล์ฯ

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Last Updated (Monday, 09 March 2020 09:23)

Read more...

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats