QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

โครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงาน : งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จังหวัดนครพนม

 

Last Updated (Monday, 10 October 2016 15:26)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

 

พิธีเปิดสำนักงาน Fix it Center


พิธีเปิดสำนักงาน Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน Fix it Center

Last Updated (Tuesday, 04 October 2016 13:49)

 

โครงการ Open House และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559

1

Last Updated (Friday, 30 September 2016 09:35)

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559

 

สัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่"


นายคมสัน  อรรคแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่" ในเวลา 09.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ  อาคารวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 10 August 2016 19:06)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหารดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats