QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙


คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมงานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Tuesday, 22 November 2016 15:05)

 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น


การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Tuesday, 15 November 2016 14:49)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐

 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Last Updated (Tuesday, 15 November 2016 09:38)

 

Big Cleaning Day 2559


9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุพัฒน์  หรดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ Big Cleaning Day ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

๙๙๙,๙๙๙ คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์


คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรักสามัคคี ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลาองหลังใหม่ จังหวัดมหาสารคาม

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหารดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats