QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รับสมัครนักเรียน นักศึกษา "โควตา" ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีกาศึกษา 2558

Last Updated (Thursday, 20 November 2014 08:58)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

Last Updated (Wednesday, 05 November 2014 15:54)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  ประกวดราคมจ้างสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Last Updated (Wednesday, 05 November 2014 15:54)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

 

Last Updated (Wednesday, 05 November 2014 15:54)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายสมใจ เชาว์พานิช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหารดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เยี่ยมชม