QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

สัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่"


นายคมสัน  อรรคแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด "อ่านเพื่อแม่" ในเวลา 09.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ  อาคารวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 10 August 2016 19:06)

 

การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ


การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา  วันพุธที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 10 August 2016 18:37)

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Last Updated (Thursday, 14 July 2016 17:58)

 

อาชีวะเกมส์ 59

พิธีเปิดอาชีวะเกมส์ 2559 ณ. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Saturday, 02 July 2016 11:38)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายเกษม  คำมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหารดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เยี่ยมชม