QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)   ๑  อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)   ๑  อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)                      ๑  อัตรา
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)               ๑  อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ (เฉพาะเวลาราชการ)

[ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัคร ]

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานราชการ (ครู) เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ (ครู)

[ ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ]

 

ประกาศผลการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ ที่ ๖  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

[ ไฟล์รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ]

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 13:04)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ โดยให้ผู้สอบผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันฯ วท.มค.

[ ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ]

 

 

Last Updated (Friday, 26 June 2015 11:32)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายสมใจ เชาว์พานิช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหารดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เยี่ยมชม