QR Code MTC

ทดสอบ v-net
การจัดการศึกษา

ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

K5VgaD.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) แบบถาวร ประจำจังหวัด ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

K5HJL8.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีเปิดโครงการประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ ภาควิชาเทคโนดลยีอิเล็กทรอนิกส์

K5HY59.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบบัตรและโล่ให้กับนักเรียน ที่ทำความดีและชนะเลิศกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

K58LHQ.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบเหรียญและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

K58HFl.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

K58lFz.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการป้องกันและปก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

K580QI.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0)

K5rF9R.jpg

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats