QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

KVNvNe.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในอาชีวศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

KAPmKf.jpg

 

โครงการ Big Cleaning Day

Last Updated (Thursday, 01 August 2019 09:27)

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

KjV8N2.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์"

Kj8pHy.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ และเททองหล่อองค์พระ ณ วัดพุทธวราราม

KjCr6f.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

K5XpG8.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ต้อนรับคณะกรรมการประชุม "โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา"

K5VaNN.jpg

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats