QR Code MTC

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรงพยาบาลของทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม


วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) จำนวน 400 ชิ้น แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 30 ชิ้น และเคาเตอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 20 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลของทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

 

Last Updated (Tuesday, 14 April 2020 13:28)

Read more...

 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตโรค Covid-19 ไปด้วยกัน

.

Last Updated (Monday, 15 June 2020 10:04)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:07)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิดมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:08)

 

ประกาศจากงานแนะแนว

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ด้วยงานแนะแนวฯได้มีการจัดทำระบบติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าไปกรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตาม รหัส คิวอาร์โค้ด เพื่อเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลังจากจบการศึกษา..

QAWOnn.jpg

 

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศ จากงานทะเบียน ทางภาควิชาจะจัดส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ !!

แจ้งไปยัง ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

1. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี2562 ส่งที่อยู่ ให้กับทางครูที่ปรึกษาโดยเร็ว

2. ให้ตอบแบบสอบถามทันทีเมื่อท่านได้รับ วุฒิการศึกษาหรือใบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

QbT6Je.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด"


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด" โดยมีท่างรองฯ คมสัน อรรคแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats