QR Code MTC

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพฯ


วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิด "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลีกสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ


วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิด "การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลีกสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประสาสัมพันธ์ : บริษัทไทยออยส์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา


วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไทยออยส์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นเงินจำนวน 118,000 บาท รับมอบโดนท่านรองศิลป์ชัย บุบผามาเต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ณ สนามหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านรองฯ นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมติดตาม และมอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา


วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองฯ นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมติดตาม และมอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหารพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรอาชีพพนมไพร และคณะ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

gPX4OQ.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ ปีการศึกษา2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

g3HFlN.jpg

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats