QR Code MTC

ประกาศผลการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Last Updated (Thursday, 31 March 2022 10:22)

Read more...

 

ประกาศผลการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Last Updated (Monday, 21 March 2022 10:50)

Read more...

 

จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

Last Updated (Tuesday, 29 March 2022 10:49)

Read more...

 

ประกาศ เรื่องจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

Last Updated (Thursday, 03 March 2022 11:27)

Read more...

 

ประกาศ การเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ "ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง" ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการ

Last Updated (Tuesday, 22 February 2022 09:51)

Read more...

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER  บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

Last Updated (Tuesday, 15 February 2022 16:12)

Read more...

 

จดหมายข่าว งานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Last Updated (Thursday, 24 February 2022 10:00)

Read more...

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats