QR Code MTC

ประกาศจากงานทะเบียน

ประกาศ จากงานทะเบียน ทางภาควิชาจะจัดส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์ !!

แจ้งไปยัง ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

1. ให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี2562 ส่งที่อยู่ ให้กับทางครูที่ปรึกษาโดยเร็ว

2. ให้ตอบแบบสอบถามทันทีเมื่อท่านได้รับ วุฒิการศึกษาหรือใบประกาศดังกล่าวแล้ว

 

QbT6Je.jpg

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด"


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการยจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "งานดนตรี ต้านยาเสพติด" โดยมีท่างรองฯ คมสัน อรรคแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Last Updated (Friday, 08 May 2020 13:25)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ประกาศการเรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Read more...

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง ก่ารซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล๊อกโวล์ฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

รื่อง ก่ารซื้อชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล๊อกโวล์ฯ

 

Last Updated (Monday, 27 April 2020 12:09)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Last Updated (Monday, 09 March 2020 09:23)

Read more...

 

ข้อปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562

 

ข้อปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา 2562

>>>> คลิก <<<<

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats