QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พบปะและแจ้งข่าวสารในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน-นักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบปะและแจ้งข่าวสารในการรจัดเรียนการสอนแก่นักเรียน - นักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน-นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

เรื่อง ขออนุญาตปรับเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ

เรื่อง ขออนุญาตปรับเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats