QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัด "โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" โดยมีท่าน รองฯ เฉลิมดิพงศ์ กงอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประะธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:09)

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธี มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่าน ผอ.สมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนอาหารมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม

 

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:01)

Read more...

 

โครงการ การแข้งขันตอบปัญหาทางวิชาการวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ZlnI3y.jpg

 

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ

 

ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

RGp6KQ.jpg

RGpvxy.jpg

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net) ปีการศึกษา 2562

RGpI3a.jpg RGpymf.jpg RGpMbq.jpg RGv048.jpg RGv7QR.jpg RGvSr0.jpg RGvzdu.jpg RGv4ZZ.jpg RGvNPI.jpg RGvBmP.jpg RGvh9t.jpg RGvkbe.jpg RGv3pl.jpg RGvTNk.jpg RGvtQv.jpg RGvwrE.jpg RGvK0N.jpg RGvZZV.jpg

 

 

Last Updated (Tuesday, 23 June 2020 10:09)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561"


เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561"

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีลงนามความร่วมมือสะพานความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือสะพานความร่วมมือเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยท่าน เกียรติสักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

Read more...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและท่านอาจารย์ที่ฝึกสอนนักกีฬา


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ท่ารองสุพัฒน์ หรดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและท่านอาจารย์ที่ฝึกสอนนักกีฬา

 

Read more...

 

โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้กล่าวเปิด "โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2562

 

Read more...

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats