QR Code MTC

ทดสอบ v-net

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  ๓๒๔ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ. พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร ฯพณฯ ศักดา  คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธี จำวัดที่วัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๗ วัน และลาสิขาในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 15:46)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กับ บริษัทในเครือ SNC GROUP
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ

 

Last Updated (Friday, 10 August 2012 09:51)

 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ.2554

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับ อาชีวะศึกษา ขนาด ใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2554
ภาพข่าว

Last Updated (Thursday, 16 August 2012 10:14)

อ่านต่อ

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยลัยเทคนิคมหาสารคาม
ภาพข่าว

Last Updated (Monday, 30 July 2012 12:16)

 

สร้างแรงบันดาลใจสู่ผู้ประกอบการใหม่ด้วย "ข้าวมันไก่.. โก๊ะตี๋"

Last Updated (Friday, 20 July 2012 09:17)

กำหนดการ

 

พิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ

ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ สนามหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Wednesday, 27 June 2012 11:30)

 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนศึกษา

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนศึกษา

โดย
นายสมใจเชาว์  พานิช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามเป็นประธานเปิด
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555

 

Last Updated (Thursday, 28 June 2012 07:32)

 

ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู

Last Updated (Tuesday, 05 June 2012 10:06)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats