QR Code MTC

ทดสอบ v-net

กิจกรรม Fix it Center และตักบาตรเทโว

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2554 นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 199 รูป พร้อมตั้งโรงทานอาหารประเภทต่างๆ กว่า 100 โรงทานบริการพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมบุญประเพณีใหญ่จนเต็มถนน ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Last Updated (Wednesday, 26 October 2011 08:05)

 

สอบประเมินความรู้

ตารางสอบประเมินความรู้
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2554

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สอบวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554

รหัสวิชา

วิชา

จำนวนข้อ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

5100

สมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ (10 วิชา)

105

08.30-10.00 น.

150

5200

สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา (3 วิชา)

100

10.30-12.00 น.

150

5300

สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (4 วิชา)

100

13.00-14.30 น.

150

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สอบวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

รหัสวิชา

วิชา

จำนวนข้อ

เวลาสอบ

คะแนนเต็ม

6100

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ (4 วิชา)

50

08.30-10.00 น.

100

6200

สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ (2 วิชา)

50

10.30-12.00 น.

100

6300

สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ (2 วิชา)

50

13.00-14.30 น.

100

Last Updated (Tuesday, 25 October 2011 08:13)

 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดมหาสารคาม


กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม
คาราวานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม
โดย ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 10 October 2011 10:28)

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

V-NET
(Vocational National Education Test)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

จัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มีวัตถุประสงค์ของการสอบดังนี้

Last Updated (Monday, 19 September 2011 16:18)

อ่านต่อ

 

ประกาศ (ยกเลิกการสอบ Pre V-Net)

ยกเลิกการจัดสอบ Pre V-Net ระดับ ปวช.3 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 และระดับ ปวส.2 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554
 

รู้จักการสอบ V-Net มากยิ่งขึ้น


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Last Updated (Thursday, 04 August 2011 17:27)

 

มหกรรม R-TUTOR อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี


Last Updated (Monday, 05 September 2011 10:08)

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เพื่อสร้างความสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 17.00 น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 29 August 2011 11:24)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats