QR Code MTC

ทดสอบ v-net

โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การทำมุ้งลวด การซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพของประชาชน

กำหนดพื้นที่ดำเนินงาน
1. อบต.เกิ้ง บ้านท่าประทาย ต.เกิ้ง อ.เมือง ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2555 จำนวน 3 วัน
2. อบต.ลาดพัฒนา ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2555 จำนวน 4 วัน
3. อบต.มะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2555 จำนวน 5 วัน

Last Updated (Thursday, 19 January 2012 15:53)

 

ครูสอนดีเด่น ประจำปี 2554

คุรุสภาได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริม สมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฎิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตรดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูผู้สอนดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" และเกียรติบัตร ประจำปี 2554 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้รับมีจำนวน 7 คน คือ คุณครูณภัทร อิ่มวิทยา คุณครูนพดล กาญจนา คุณครูประวิทย์ อ่างศิลา คุณครูลิดา สินค้า คุณครูเรวดี ภูนิลวาลย์ คุณครูสมภักดิ์ ศุภวัฒน์ และนคุณครูสุชาติ แป้นเมือง ในวันที่ 16 มกราคม 2555

Last Updated (Friday, 20 January 2012 12:45)

 

ขอเชิญชวนชาวอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคามทุกท่านร่วมงานวันครู 16 มกราคม


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ขอเชิญชวนชาวอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคามทุกท่าน ร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 - บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล
เจ้าของคำขวัญ นางสาวขนิษฐา อุตรโส

Last Updated (Thursday, 12 January 2012 21:46)

 

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วยความยินดียิ่ง

Last Updated (Thursday, 12 January 2012 19:04)

 

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วยความยินดียิ่ง

Last Updated (Thursday, 12 January 2012 18:28)

 

ประกาศจากงานกิจกรรมรักษาดินแดน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศจากงานกิจกรรมรักษาดินแดน

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีการศึกษา 2554 มีดังนี้


-ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ไม่ได้ฝึกฯ

-ชั้นปีที่ 3 วันที่ 12 17 ก.พ. 55 ที่ค่ายฝึกภาคสนามน้ำพอง จ.ขอนแก่น

เดินทาง 12 ก.พ. 55 รวมพลเวลา 12.00 น. ที่หน้าเสาธงของวิทยาลัยฯ

ล้อหมุนเวลา 12.15 น.ไม่ทันรถ งาน รด.ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

-ชั้นปีที่ 4(ชาย) วันที่ 14-20 ก.พ. 55 ที่ค่ายฝึกภาคสนามเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี รายงานตัวและตรวจร่างกาย 13 ก.พ. 55 ภายในเวลา 13.00 น.

ที่ ศฝ.นศท.มทบ.23 (เดินทางไปรายงานตัวพร้อมสัมภาระด้วยตัวเอง)

(หญิง) วันที่ 21-25 ม.ค. 55 ที่ค่ายฝึกภาคสนามเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี รายงานตัวและตรวจร่างกาย 20 ม.ค. 55 ภายในเวลา 13.00 น.

ที่ ศฝ.นศท.มทบ.23 (เดินทางไปรายงานตัวพร้อมสัมภาระด้วยตัวเอง)

- ชั้นปีที่ 5 (ชาย) วันที่ 8-14 ก.พ. 55 ที่ค่ายฝึกภาคสนามเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี รายงานตัวและตรวจร่างกาย 7 ก.พ. 55 ภายในเวลา 13.00 น.

ที่ ศฝ.นศท.มทบ.23 (เดินทางไปรายงานตัวพร้อมสัมภาระด้วยตัวเอง)

(หญิง) วันที่ 18-22 ก.พ. 55 ที่ค่ายฝึกภาคสนามเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี รายงานตัวและตรวจร่างกาย 17 ก.พ.55 ภายในเวลา 13.00 น.

ที่ ศฝ.นศท.มทบ.23 (เดินทางไปรายงานตัวพร้อมสัมภาระด้วยตัวเอง)

หมายเหตุ 1. ตัดผมสั้นทุกนาย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3-5 (ยกเว้นหญิง) ให้นำบัตรประจำตัว นศท.ไปรายงานตัวทุกนาย ไม่เรียบร้อย ไม่มีบัตรฯ งาน รด.ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

2. ปี 3 ให้ไปรับใบตรวจร่างกาย พร้อมกับเอาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหรือคลีนิค และนำส่งที่ ครูถวิล ครูปริญญา ในวันเดินทาง (12 ก.พ. 55 เวลา 12.00 น .)

3. หนังสือขอเวลาเรียนทุกชั้นปีให้ไปรับที่ ครูถวิล ครูปริญญา และดำเนินการให้เสร็จก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน

Last Updated (Wednesday, 11 January 2012 11:01)

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามร่วมถวายพระพรในหลวงหน้า ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ใน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามร่วมถวายพระพรในหลวงหน้าณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โดย รองผู้อำนวยการสมคิด พึ่งสุข เป็นประธานเปิดพิธี

Last Updated (Wednesday, 07 December 2011 13:50)

 

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางใหม่ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๗.๓๐ น.

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
"ทุกวานวัน ๘๔ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ"

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรในหลวง

ณ ศาลากลางใหม่ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๗.๓๐ น.

Last Updated (Thursday, 08 December 2011 12:00)

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats