QR Code MTC

เชิญชมรายการ อาชีวะ To The Future


Last Updated (Tuesday, 30 October 2012 07:42)

 

ประกาศ จากงานกิจกรรมรักษาดินแดน

Last Updated (Tuesday, 09 October 2012 14:56)

 

สถาบันการอาชีวศึกษา

Last Updated (Friday, 05 October 2012 09:36)

 

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555


กำหนดการ เปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2/2555

เปิด  15  ตุลาคม 2555

ปิด 18 กุมภาพันธ์ 2556

Last Updated (Friday, 05 October 2012 09:39)

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ อาชีวะศึกษา ขนาด ใหญ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ระดับ อาชีวะศึกษา ขนาด ใหญ่

แด่

ผู้อำนวยการ สมใจ  เชาว์พานิช

ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครฯ

ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Last Updated (Friday, 31 August 2012 12:08)

 

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555

งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
จังหวัดมหาสารคาม
 

พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ  ๓๒๔ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ. พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร ฯพณฯ ศักดา  คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธี จำวัดที่วัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๗ วัน และลาสิขาในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 15:46)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กับ บริษัทในเครือ SNC GROUP
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ

 

Last Updated (Friday, 10 August 2012 09:51)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats