QR Code MTC

ทดสอบ v-net

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
"ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น"

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมถวายพระพรในหลวงณ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.

Last Updated (Wednesday, 07 December 2011 13:49)

 

ผู้อำนวยการสมใจ เชาว์พานิชรวมพิธีเปิดโรงงานในโรงเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโดยมี ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศเป็นประทานเปิดงาน 25พฤศจิกายน 2554

Last Updated (Sunday, 27 November 2011 15:03)

 

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐานทำบุญแผนก 25 พฤศจิกายน 2554

 

บริษัท ทีโอเอส มอบน้ำมันเครื่องให้แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2554

 

ผู้อำนวยการสมใจ เชาว์พานิช มอบรางวัลให้กับ นศ.ที่สอบ V-net ได้คะแนนสูง 25 พฤศจิกายน 2554

Last Updated (Sunday, 27 November 2011 12:18)

 

คณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 24 พฤศจิกายน 2554

คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

นำทีมโดยรองผู้อำนวยการสมคิด พึ่งสุข

รองผู้อำนวยการประยุทธ ทะสุนทร

รองผู้อำนวยการพิชญุตม์ เพชรศุภสวัสดิ์

ได้รับเกียรติจากผู้อำวยการวิทยาลัยร้อยอดุลชัย โคตะวีระ เป็นผู้เปิดงาน

Last Updated (Sunday, 27 November 2011 11:18)

 

คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

เรื่องการประชุมเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประธานที่ประชุม ผอ.สมใจ เชาว์พานิช คณะวิทยากร ผอ.ดร.อาทิตย์ วิบูลย์ชัย ผอ.ดร.วรวิทย์ ตัณฑนะเทวินทร์ ผอ.สุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผอ.ประกอบ เกิดนิล รอง ผอ.ฯ สัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ รอง ผอ.ฯ สิระพงษ์ ชูวงศ์เลิศ
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการให้คำแนะนำ
เวลา ๑๓.๐๐ –๑๔.๓๐ น. และดำเนินการตรวจเอกสารช่วง
คณะกรรมการตรวจสภาพจริงของสถานที่
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการสรุปและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

Last Updated (Friday, 25 November 2011 08:53)

 

ผอ.สมใจ เชาว์พานิช รับมอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

Last Updated (Friday, 18 November 2011 08:13)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
การจัดการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats