QR Code MTC

กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดมหาสารคาม


กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม
คาราวานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดมหาสารคาม
โดย ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 ณ. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 10 October 2011 10:28)

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

V-NET
(Vocational National Education Test)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

จัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มีวัตถุประสงค์ของการสอบดังนี้

Last Updated (Monday, 19 September 2011 16:18)

อ่านต่อ

 

ประกาศ (ยกเลิกการสอบ Pre V-Net)

ยกเลิกการจัดสอบ Pre V-Net ระดับ ปวช.3 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 และระดับ ปวส.2 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554
 

รู้จักการสอบ V-Net มากยิ่งขึ้น


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Last Updated (Thursday, 04 August 2011 17:27)

 

มหกรรม R-TUTOR อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี


Last Updated (Monday, 05 September 2011 10:08)

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เพื่อสร้างความสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 17.00 น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 29 August 2011 11:24)

 

พิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน โรงงาน-โรงเรียน

พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน โรงงาน-โรงเรียน โดย
พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated (Friday, 19 August 2011 10:42)

 

เยี่ยมชมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอน โรงงาน-โรงเรียน

บรรยากาศก่อนวันงาน วิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจัดเตรียมพื้นที่บริเวณงานกันอย่างขะมักเขม้น

Last Updated (Friday, 19 August 2011 10:25)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats