QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

 Last Updated (Wednesday, 06 September 2017 21:58)

อ่านต่อ

 

วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ


อ่านต่อ

 

ขอแสดงควสมยินดี


อ่านต่อ

 

พิธีมอบ เหรียญรางวัล เหรียญทอง รางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมชาย นายประดิพันธ์ ไชยสง และมอบทุนการศึกษาให้กับ นักกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ

 

Last Updated (Tuesday, 05 September 2017 16:30)

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและพัฒนาภาวะผู้นำ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560

Last Updated (Tuesday, 05 September 2017 16:09)

 

เชิดชูเกียรติ นักกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 "พิษนุโลกเกมส์"

Last Updated (Tuesday, 05 September 2017 16:10)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats