QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

หลักเกณฑ์การแข่งขันแนวข้อสอบทักษะงานรถจักรยานยนต์

 

หลักเกณฑ์การแข่งขันแนวข้อสอบทักษะงานรถจักรยานยนต์

>> Download <<

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเตรียมงานประชุมอางค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิขาชีพ ฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

 

สถานที่และแผนผัง ประชุมการแข่งขันืทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

Last Updated (Monday, 22 October 2018 16:02)

 

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 28 ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

Last Updated (Monday, 22 October 2018 09:44)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฯ พบปะและแจ้งข่าวสาร ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเตรียมการ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวััดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats