QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันที่ 30 พ.ย.61)

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

(แก้ไข วันที่ 30 พ.ย.61) (ล่าสุด)

>> Download <<

 

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข วันที่ 30 พ.ย.61) (ล่าสุด)

ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

(แก้ไข วันที่ 30 พ.ย.61) (ล่าสุด)

>> Download <<

 

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 7 พ.ย.61)

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

>> Download <<

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ สาขาวิชามาตรวิทยาและงานวัดละเอียด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ  สาขาวิชามาตรวิทยา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ  สาขาวิชางานวัดละเอียด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

 

แผนผังสถานที่การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

>> Download <<

 

>> Download <<

 

 

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ งานกลึง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ งานกลึง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

 

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน

>> Download <<

Last Updated (Tuesday, 13 November 2018 10:37)

 
More Articles...
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats