QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย

 

ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี2561 (ครั้งที่ 2)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประชาพิจารณ์ รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2561 (ครั้งที่ 2)

Last Updated (Monday, 16 October 2017 12:10)

 

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี๒๕๖๑


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑

Last Updated (Thursday, 21 September 2017 15:39)

 

โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

 Last Updated (Wednesday, 06 September 2017 21:58)

อ่านต่อ

 

วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ


อ่านต่อ

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats