QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

การขายทอดตลาดบ้านพักครู


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน ๘ หลัง พื้นรื้อถอน

 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

คณะกรรมการเข้ารับประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระบุให้มีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามแบบประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  เมื่อ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร3  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดประกาศพร้อมใบสมัคร

Last Updated (Friday, 10 November 2017 13:55)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

Last Updated (Tuesday, 14 November 2017 14:44)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ครูอัตราจ้างชั่วคราว)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถณะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถณะ (ครูอัตราจ้างชั่วคราว)

 

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats