QR Code MTC

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (รัฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 June 2023 14:58

Last Updated on Friday, 09 June 2023 15:05
Read more...
 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน... PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 June 2023 11:51

Last Updated on Wednesday, 07 June 2023 11:52
Read more...
 
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และนางขนิษฐา จิณรักษ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดมหาสารคาม... PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 June 2023 11:46

Last Updated on Wednesday, 07 June 2023 11:50
Read more...
 
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 May 2023 08:56

Last Updated on Thursday, 11 May 2023 09:09
Read more...
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 09 May 2023 16:05

Last Updated on Tuesday, 09 May 2023 16:15
 
ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 May 2023 08:57

Last Updated on Tuesday, 02 May 2023 08:59
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 120
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai