QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

สาขาอาชีพที่ต้องการเด็กอาชีวะ

Last Updated (Monday, 10 September 2018 09:48)

 

ประกาศจากงานทะเบียน

 

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สามัญ 4.0

 

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2560

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats