QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

มอบโล่และเกียรติบัตร

วันพุธที่ 3. มกราคม 2561ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มอบโล่และเกียรติบัตร และให้โอวาทกับคณะครู นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ ฯระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. และอวยพรในโอกาสวันเริ่มต้นปีใหม่ 2561ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน

Last Updated (Tuesday, 09 January 2018 20:30)

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

Last Updated (Thursday, 04 January 2018 15:02)

 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ

Last Updated (Tuesday, 19 December 2017 12:00)

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดำรงค์เดช สุริยา ได้นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ 27 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเทภวิชาอุตสาหกรรม และเป็นประธานอนุกรรมการ จัดการแข่งขันทักษะสาขาวิชางานเทคนิคพื้นฐาน ทักษะวิชางานฝึกฝีมือ ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

Last Updated (Wednesday, 13 December 2017 17:12)

 

พิธีแสดงความยินดี


วันศุกร์ที่ 1 ธันาวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับท่าน ผอ.บัณฑิต  สมจิตร (ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย)  ผอ.สัมฤทธิ์  ภูเลี่ยวคำ (ไปดำรงตำแต่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท) และคุณครูธนเศรษฐ์  ชมก้อน (ไปดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) ในโอกาศที่ไปดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งนำโดย ผอ.ดำรงค์เดช  สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจทั้ง 3 ท่าน

Last Updated (Wednesday, 13 December 2017 10:02)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats