QR Code MTC

โครงการ "บ้านน้ำใจ" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 May 2011 17:09

โครงการ "บ้านน้ำใจ" หลังที่ 64 กระทรวงศึกษาธิการสร้างบ้านให้นักเรียน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา นายยงยุทธ คำวันสา นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 บ้านดอนน้อย ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานราชการ / องค์กร / สถานประกอบการ / ครูนักเรียนและชาวบ้านดอนน้อยทุกท่าน

Last Updated on Tuesday, 10 May 2011 16:41
 
ปฐมนิเทศและส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 May 2011 16:21

โครงการความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโรงงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี

Last Updated on Monday, 02 May 2011 17:12
 
กำหนดการออกฝึกงาน และรายละเอียดเงื่อนไขการออกฝึกงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 April 2011 10:05

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่จะออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 กันยายน 2554 เข้ารับฟังคำชี้แจงการฝึกงานจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และตัวแทนจากบริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด ในวันที่ 18 เมษยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เอกสารกำหนดการและเงื่อนไขการออกฝึกงาน

Last Updated on Tuesday, 12 April 2011 10:16
 
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี2554 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 April 2011 10:38

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้จัดขึ้น ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 8 เมษายน 2554

ภาพประกอบ

Last Updated on Monday, 11 April 2011 11:15
 
ดาวน์โหลดเอกสาร JBC หยุดการเสียดินแดน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 28 March 2011 08:00

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และรายละเอียดของ JBC คลิกดาวน์โหลด

Last Updated on Monday, 28 March 2011 08:12
 
ประกาศ การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 March 2011 10:21

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จะเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปทส.. ดังมีรายละเอียด ตามประกาศ และแผนกที่เปิดสอน ตามรายวิชา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ให้ติดต่อขอลงทะเบียนที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Last Updated on Tuesday, 22 March 2011 10:29
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปี 2554 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 March 2011 13:54

Last Updated on Monday, 14 March 2011 13:58
 
ผู้สำเร็จการศึกษา E-learning หลักสูตร Career English PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 March 2011 13:58

Last Updated on Monday, 14 March 2011 14:01
 
«StartPrev818283848586NextEnd»

Page 82 of 86
test
Banner
footter
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai