QR Code MTC

รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม


ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล พร้อมครอบครัว ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Tuesday, 09 November 2010 16:12)

 

ทอดกฐินวัดพุทธวราราม(วัดป่าวังน้ำเย็น)


ประชาชนหลั่งไหลเพื่อทำบุญทอดกฐินถวายวัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล พร้อมครอบครัว รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามทุกแผนกวิชา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญกฐินกันอย่างมากมายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Wednesday, 10 November 2010 14:09)

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดินทางเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำกระสอบทรายวางตามแนวถนนที่น้ำยังท่วมไม่ถึง ที่ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Tuesday, 02 November 2010 17:37)

 

โครงการเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นำโดย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อไปมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมา

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Monday, 01 November 2010 11:27)

 

ผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันรับและจัดเก็บรวบรวมสิ่งของ จากผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาค เงิน ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของที่จำเป็น ธารน้ำใจหลั่งไหลอย่างมากมายไม่ขาดสาย เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 ตุลาคม 2553

คลิกเพื่อดูภาพ

Last Updated (Monday, 01 November 2010 07:45)

 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครผู้ต้องขังเข้าศึกษาในระดับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2553 โดยมีผู้ต้องขังเข้าศึกษา จำนวน 39 คน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. สาขาช่างก่อสร้างในวันพฤหัสบดีที 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ โรงเลี้ยงอาหาร / อบรม ภายในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 01 November 2010 07:49)

 

เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

Last Updated (Monday, 18 October 2010 07:30)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
joomla
stats