QR Code MTC

ทดสอบ v-net

ข่าวล่าสุด

บทความยอดนิยม

เอกสารประกอบการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

Last Updated (Thursday, 10 February 2011 11:20)

 

ยอดการชำระเงินรายงานตัว ปีการศึกษา 2554

ยอดการชำระเงินรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 รายงานตัว (รอบแรก) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ดูยอดเงินทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 และปวส.1

Last Updated (Wednesday, 09 February 2011 14:08)

 

นักศึกษาที่ต้องการเรียน ปทส.

นักศึกษาคนใดที่ต้องการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ให้ทำหนังสือร้องเรียนถึงผู้อำนวยการโดยตรง

Last Updated (Tuesday, 08 February 2011 11:22)

 

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมนน

Last Updated (Monday, 07 February 2011 20:57)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2554

Last Updated (Monday, 07 February 2011 11:00)

 

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Last Updated (Thursday, 03 February 2011 08:23)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats