QR Code MTC

ภาพข่าว
วันครู 2566วันครู 2566 (22)
ประชุมแข่งทักษะ อศจ. 2565ประชุมแข่งทักษะ อศจ. 2565 (38)
พิธีไหว้ครู 2565พิธีไหว้ครู 2565 (270)
ฝ่ายวิชาการ นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ฝ่ายวิชาการ นายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (11)
เกษียณอายุราชการ 2563เกษียณอายุราชการ 2563 (40)
การดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2562 การดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2562  (40)
เปิดบ้านสามัญสัมพันธ์ 2563เปิดบ้านสามัญสัมพันธ์ 2563 (84)
กิจกรรมไหว้ครู 2563กิจกรรมไหว้ครู 2563 (185)
อบรม joomla 2563อบรม joomla 2563 (30)
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม (20)
นักเรียนนักศึกษา รับชุดและอุปกรณ์การเรียนนักเรียนนักศึกษา รับชุดและอุปกรณ์การเรียน (16)
พิธีไหว้ครูช่าง ครอบครูช่าง 2563พิธีไหว้ครูช่าง ครอบครูช่าง 2563 (102)
วิทยาลัยเทคนิคลงนามความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคามวิทยาลัยเทคนิคลงนามความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม (24)
สำรวจน้ำท่วมสำรวจน้ำท่วม (38)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์2562สัปดาห์วิทยาศาสตร์2562 (201)
งานมุฑิตาจิต ระดับ อศจ.2562งานมุฑิตาจิต ระดับ อศจ.2562 (198)
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (45)
ช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือน้ำท่วม (69)
ส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬา อศจ.มหาสารคาม 2562ส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬา อศจ.มหาสารคาม 2562 (288)
เฉลิมพระชนพรรษา ร.10เฉลิมพระชนพรรษา ร.10 (134)
งานวันสุนทรภู่62งานวันสุนทรภู่62 (56)
งานวันสุนทรภู่62 - suntronpu62งานวันสุนทรภู่62 » suntronpu62 (56)
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด2562โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด2562 (114)
ไหว้ครู ปี 2562ไหว้ครู ปี 2562 (227)
กีฬาสี62กีฬาสี62 (668)
ประชุมเกษียณ 2561ประชุมเกษียณ 2561 (100)
เกษียณ 2561เกษียณ 2561 (106)
ถวายพระพรร.10ถวายพระพรร.10 (139)
เดินแบบรีไซเคิล2561เดินแบบรีไซเคิล2561 (112)
ไหว้ครูปี 61 - respect61ไหว้ครูปี 61 » respect61 (335)
สงกรานต์61สงกรานต์61 (322)
ประเมินองค์การดีเด่นและสมาชิกดีเด่นประเมินองค์การดีเด่นและสมาชิกดีเด่น (121)
สวนสนามลูกเสือวิสามัญ ระดับ อศจ.มหาสารคาม - scout601สวนสนามลูกเสือวิสามัญ ระดับ อศจ.มหาสารคาม » scout601 (66)
ตักบาตร โครงการ ตักบาตร โครงการ "ขอตามรอยเท้าพ่อ" (25)
บริจาคโลหิต ในโครงการ บริจาคโลหิต ในโครงการ "ขอตามรอยเท้าพ่อ" (21)
โครงการ โครงการ "ขอตามรอยเท้าพ่อ"  (33)
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา (7)
วันวิทยาศาสตร์วันวิทยาศาสตร์ (8)
มวยไทยมวยไทย (3)
มอบรางวัลมอบรางวัล (28)
อบรมภาวะผู้นำ ป.ตรีอบรมภาวะผู้นำ ป.ตรี (24)
อาชีวะระดับชาติ 12อาชีวะระดับชาติ 12 (1)
พระอาจารย์มอบทุนพระอาจารย์มอบทุน (8)
มวยไทย อศจมวยไทย อศจ (2)
ประดับแถบสองสี2560ประดับแถบสองสี2560 (9)
มอบทุน 2560มอบทุน 2560 (10)
งานมุทิตาจิต60งานมุทิตาจิต60 (10)
ทำแผนประจำปี 2560ทำแผนประจำปี 2560 (20)
fixitOffice59 - fixitOffice59fixitOffice59 » fixitOffice59 (90)
Open house และ วันวิทยาศาสตร์ 2559Open house และ วันวิทยาศาสตร์ 2559 (131)
วันแม่แห่งชาติ 2559วันแม่แห่งชาติ 2559 (63)
สัปดาห์ห้องสมุด อ่านเพื่อแม่สัปดาห์ห้องสมุด อ่านเพื่อแม่ (85)
ประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ (351)
อาชีวะเกมส์ 59อาชีวะเกมส์ 59 (39)
ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ปีการศึกษา 2559ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ปีการศึกษา 2559 (31)
ไหว้ครู ปี 2559ไหว้ครู ปี 2559 (206)
ประชุมผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประกวดคุณธรรมจริยธรรมประชุมผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประกวดคุณธรรมจริยธรรม (80)
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (37)
ประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม 23-25 มกราคม 2556ประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม 23-25 มกราคม 2556 (156)
พระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู 16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู 16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (41)
กีฬาวันครูอาชีวศึกษาเกมส์ จังหวัดมหาสารคามกีฬาวันครูอาชีวศึกษาเกมส์ จังหวัดมหาสารคาม (55)
ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (29)
วิทยาลัยเทคนิคจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเจริญพระชนพรรษา ๘๕ พรรษาวิทยาลัยเทคนิคจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเจริญพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา (32)
รองผู้อำนวยการประยุทธ ทะสุนทรและกลุ่มลูกเสือพี่เลี้ยงเป็นตัวแทน ผอ.สมใจ เชาว์พานิช บริจากอาหารแห้ง ณ สถานสงเคราะห์คนชรารองผู้อำนวยการประยุทธ ทะสุนทรและกลุ่มลูกเสือพี่เลี้ยงเป็นตัวแทน ผอ.สมใจ เชาว์พานิช บริจากอาหารแห้ง ณ สถานสงเคราะห์คนชรา (18)
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยท่าน ผอ.สมใจ เชาว์พานิชเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยท่าน ผอ.สมใจ เชาว์พานิชเป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยง (70)
งานกีฬาสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2555งานกีฬาสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2555 (65)
คณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจากข้าวสารอาหารแห้งที่บ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์เด็กคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจากข้าวสารอาหารแห้งที่บ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์เด็ก (58)
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอพรพระพุทธเกษมศรีและพระวิษณุกรรม 25 ธันวาคม 2555ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอพรพระพุทธเกษมศรีและพระวิษณุกรรม 25 ธันวาคม 2555 (191)
โครงการอบรม RMS 2012โครงการอบรม RMS 2012 (90)
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 (22)
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (145)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กับ บริษัทในเครือ SNC GROUPพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กับ บริษัทในเครือ SNC GROUP (58)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี (9)
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ.2554รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ.2554 (5)
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนศึกษา พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนศึกษา  (60)
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสีของกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (215)
ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 16 กุมพาพันธ์ 2555ประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 16 กุมพาพันธ์ 2555 (36)
ประชุมหัวแผนก การจัดทำครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2556ประชุมหัวแผนก การจัดทำครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2556 (27)
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมโครงการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมใจต้านภัยหนาว โดยมี ฯพณฯท่าน บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นประธานเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (117)
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (162)
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๗ (333)
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (81)
ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 (13)
ภาฟประวัติศาสตร์ภาฟประวัติศาสตร์ (33)
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. (140)
คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางใหม่ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๗.๓๐ น.คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรในหลวงที่ ศาลากลางใหม่ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๗.๓๐ น. (104)
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามร่วมถวายพระพรในหลวงหน้า ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ใน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามร่วมถวายพระพรในหลวงหน้า ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ใน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. (147)
ผู้อำนวยการสมใจ เชาว์พานิชรวมพิธีเปิดโรงงานในโรงเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโดยมี ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศเป็นประทานเปิดงานผู้อำนวยการสมใจ เชาว์พานิชรวมพิธีเปิดโรงงานในโรงเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโดยมี ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศเป็นประทานเปิดงาน (57)
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐานทำบุญแผนก 25 พฤศจิกายน 2554แผนกช่างเทคนิคพื้นฐานทำบุญแผนก 25 พฤศจิกายน 2554 (62)
บริษัท ทีโอเอส มอบน้ำมันเครื่องให้แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2554บริษัท ทีโอเอส มอบน้ำมันเครื่องให้แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2554 (11)
มอบรางวัลให้กับ นศ.ที่สอบ V-net ได้คะแนนสูง 25 พฤศจิกายน 2554มอบรางวัลให้กับ นศ.ที่สอบ V-net ได้คะแนนสูง 25 พฤศจิกายน 2554 (35)
คณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 24 พฤศจิกายน 2554คณะครูเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 24 พฤศจิกายน 2554 (57)
คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเประเมินสถานศึกษาพระราชทานคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเประเมินสถานศึกษาพระราชทาน (114)
ผอ.สมใจ เชาว์พานิช มอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 พ.ย 54ผอ.สมใจ เชาว์พานิช มอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 พ.ย 54 (28)
การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล รายการ Khonkean University Rugby'10 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายนการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล รายการ Khonkean University Rugby'10 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน (60)
การประเมินหน่วยมาตรฐานวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554การประเมินหน่วยมาตรฐานวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 (92)
กระทรวงศึกษาธิการรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกระทรวงศึกษาธิการรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (31)
กิจกรรม Fix it Center และตักบาตรเทโวกิจกรรม Fix it Center และตักบาตรเทโว (63)
กระทรวงการศึกษา มอบสุขาลอยน้ำ เรือ และเสื้อชูชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงการศึกษา มอบสุขาลอยน้ำ เรือ และเสื้อชูชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (53)
กฐินสามัคคีวัดป่าวังน้ำเย็นกฐินสามัคคีวัดป่าวังน้ำเย็น (62)
กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคามกระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดมหาสารคาม (136)
กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วมกระทรวงศึกษาธิการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม (149)
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2554งานเกษียณอายุราชการ ปี 2554 (212)
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือโรงเรียน - โรงงานวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือโรงเรียน - โรงงาน (64)
การประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่น (87)
ศึกษาดูงาน บ. SNC Former และ บ. มิตซูบิชิศึกษาดูงาน บ. SNC Former และ บ. มิตซูบิชิ (55)
นิเทศติดตามประเมินผลการหารายได้ระหว่างเรียนนิเทศติดตามประเมินผลการหารายได้ระหว่างเรียน (152)
มหกรรม R-TUTOR อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานีมหกรรม R-TUTOR อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี (110)
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานใรโรงเรียนดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานใรโรงเรียน (66)
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 (189)
นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (208)
โครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และแกนนำ TO BE NUMBER ONEโครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และแกนนำ TO BE NUMBER ONE (73)
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเทดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเทดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  (93)
มอบถ้วยรักบี้มอบถ้วยรักบี้ (10)
ไหว้ครูช่าง และครูประจำการ ปีการศึกษา 2554ไหว้ครูช่าง และครูประจำการ ปีการศึกษา 2554 (194)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (112)
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เยี่ยมช่างกลฯ และช่างซ่อมบำรุงดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เยี่ยมช่างกลฯ และช่างซ่อมบำรุง (68)
แสดงความยินดีกับดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุลแสดงความยินดีกับดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล (162)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (292)
ศึกษาดูงาน พัทยา จังหวัดชลบุรี 3-5 พ.ค. 54ศึกษาดูงาน พัทยา จังหวัดชลบุรี 3-5 พ.ค. 54 (171)
มอบบ้านน้ำใจมอบบ้านน้ำใจ (76)
โครงการโครงการ"บ้านน้ำใจ"  (70)
ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน (รอบสอง)ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน (รอบสอง) (97)
รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ปี2554รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ปี2554 (186)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 (138)
ตักสิลา สาเกตุ สัมพันธ์ตักสิลา สาเกตุ สัมพันธ์ (186)
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า (142)
แข่งขันรักบี้ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแข่งขันรักบี้ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (135)
ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา (61)
ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 2553ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 2553 (73)
ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% (150)
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล มอบทุนการศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล มอบทุนการศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด (110)
ประชุมหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และมอบแผ่นCDประชุมหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และมอบแผ่นCD (24)
งานปีใหม่ 2554งานปีใหม่ 2554 (329)
 
Powered by Phoca Gallery
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai