QR Code MTC

ทดสอบ v-net
ราคาน้ำมันวันนี้

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ผลงานครู (18/37)

ผลงาน อ. บารมี ภูอาจดั้น (1)

ผลงาน ด. เดชา ทิพยมาศ (1)

บทความ อ.ณภัทร อิ่มวิทยา (20)

งานวิจัย อ.เรืองฤทธิ์ อ.ชาญณรงค์ (1)

SAR อ.ณภัทร (1)

งานวิจัย ครู ทิพย์วิภา โคตรสาร (1)

ผลงานวิชาการ วิชาวงจรไฟฟ้า 1 อ.ปิยะ ราชพิลา (1)

ผลงานทางวิชาการ อ. ปินส์ สุขศีล (1)

ผลงานทางวิชาการ คุณครูรุ่งนภา กัมปนาทวิเศษชัย (1)

ผลงานทางวิชาการ อ. ณัฐธัญ สุวรรณทา (1)

ผลงานวิชาการ อ.ปิยะ รัตตสนธิกุล (1)

ผลงานวิชาการ อ.พรชัย ทองอินทร์ (1)

ผลงานวิชาการ อ.ธนพล โคตรนรินทร์ (1)

ผลงานทางวิชาการ อ.มนวิไชย วันโพนทอง (1)

ผลงานทางวิชาการ อ.เดชา พัฒนประสิทธิ์ชัย (1)

ผลงานทางวิชาการ ดร.ชฎารัตน์ สุขศีล (1)

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ ร.ต.บุญศักดิ์ คำปลิว (1)

ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นิยม ช่อชู (1)

 

Most downloaded files

รวมข้อสอบPre V-Net ทุกรายวิชา (ตารางกำหนกหารติวเตรียมสอบ Pre V-net/แนวข้อสอบ)
หลักสูตร ปวส. (ช่างไฟฟ้า) (หลักสูตรที่เปิดสอน/หลักสูตรที่เปิดสอน)
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555/รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555)
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ผล 5 มิติ / นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11 เก่ง (รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / ผล 5 มิติ / นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11 เก่ง)
Powered by Phoca Download
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ


ข้อมูลเพื่อการบริหาร

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats