QR Code MTC

ผลงานผู้บริหาร
 

Most downloaded files in this section

บทความวิชาการโรงเรียน-โรงงาน โรงงาน-โรงเรียน (ผลงานผู้บริหาร/บทความ ดร.ภักดี รัตนมุขย์)
โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับบริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (ผลงานผู้บริหาร/โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับบริษัท SNC ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน))
คู่มือครู การพัฒนาการสอนแบบมีส่วนร่วม (ผลงานผู้บริหาร/การพัฒนาการสอนแบบมีส่วนร่วม)
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (ผลงานผู้บริหาร/ผลงานวิจัย รองผู้อำนวยการบัณฑิต สมจิตร)
Powered by Phoca Download
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai