QR Code MTC

งานปกครอง
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบวัด การตัดสินใจต่อมาตารการปลดล๊อก สถานบันเทิง และการสวมหน้ากากอนามัย... 179
2 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกคนให้ใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 227
3 ประกาศ เรื่องการจราจรเดินรถและสถานที่จอดรถในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 238
4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ 304
5 งานปกครอง ร่วมกันต่อต้านการพนันออนไลน์ทุกประเภท 473
6 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้... 256
7 หน้าที่และความรับผิดชอบงานปกครอง 438
 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai