QR Code MTC

โครงการงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ "อาชีวะศึกษามหาสารคาม สานสัมพันธ์วันครู" ประจำปี ๒๕๖๗ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 January 2024 09:30

 

 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ด้วยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้จัดโครงการงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ "อาชีวะศึกษามหาสารคาม สานสัมพันธ์วันครู" ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 17 January 2024 09:58
 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ









ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ








สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai