QR Code MTC

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบป้ายการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบป้ายการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จำนวน 2 สาขา คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ1

 


 

 


  

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai