QR Code MTC

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567

 

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รอบโควต้า วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 สมัครได้ที่ ภาควิชาฯ ที่ประสงค์สมัครหรืองานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 043-711-403

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai