QR Code MTC

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------------------

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่านผู้อำนวยการปริญญา สมมิตร ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการขนิษฐา จิณรักษ์ คุณครูพิไลวรรณ มาตเลิง และนายกองค์การฯ ศุภณัฐ ไชยสันต์ ในการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมอบโดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

Last Updated (Thursday, 09 February 2023 09:21)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

joomla
stats