QR Code MTC

ทดสอบ v-net

การออกแบบโครงงาน

การออก แบบโครงงาน
Project Design

ลองจินตนาการจะเกิด อะไรขึ้นในห้องเรียนที่มี...
  • นักเรียนชั้น ป.1 บอกว่า “หนูจะทนรอไม่ไหวอยู่แล้วที่จะได้ไปสวนสัตว์ ไปดูเจ้าตัวสล็อธ และเอาผลงานแผ่นพับของหนูไปอวดเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ บางทีนะ เจ้าตัวสล็อธนี่ อาจจะโตกว่าหนูตั้งสี่เท่าก็ได้”
  • นักเรียนชั้น ป.5 ถามว่า “พวกเราสงสัยกันว่าดอกทิวลิปจะออกดอกที่เชียงรายได้รึเปล่า กำลังจะเมล์ไปถามเพื่อที่ e-pals อยู่พอดี”
  • นักเรียนชั้น ม.ปลาย ตั้งข้อสังเกตว่า “การประชุมทางไกลกับทีมจาก ม.เกษตร ช่วยพวกเราได้มากในความน่าเชื่อถือของรายงานเรื่อง นกย้ายถิ่น ต้นเหตุของไข้หวัดนก ตอนนี้เรากำลังวางแผนจะจะตีพิมพ์รายงานเพื่อเผยแพร่
  • ครูโรงเรียนมัธยมกล่าวว่า “แม้การจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก แต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่า นักเรียนเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องระบบนิเวศน์ และช่วยกันออกจุลสารเพื่อเชิญชวนให้ทุกๆ คนมาช่วยกันในการอนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์ของท้องถิ่น ตอนนี้พวกเค้าก็กำลังใจจดใจจ่อที่จะเข้าไปนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมกรรมการ ชุมชนอยู่”

ครูผู้สอนจะใช้การเรียนรู้แบบโครงงานที่ถูกออก แบบมาอย่างดีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนจากการทำงานจริง มีการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะในการทำงานแบบร่วมมือ การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สอดคล้องกับการประเมินและมาตรฐาน การเรียนรู้ ผลที่ได้ก็คือผลงานที่มีคุณภาพสูงจากนักเรียนและนั่นก็จะเป็นประสบการณ์ที่ มีค่าสำหรับครู

การจัดการเรียนรู้ที่ ใช้โครงงาน
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครง งาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีการหนึ่งที่จะช่วย พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทำงานที่มีการค้นคว้าและการใช้ ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีตัวผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะถูกขับเคลื่อนโดยมีคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับทักาะการคิดขั้นสูงเข้าสู่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

หน่วย การเรียนรู้แบบโครงงานจะประกอบไปด้วยกลวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทำให้ผู้ เรียนทั้งหมดเกิดการเรียนรู้ แม้จะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันก็ตาม นักเรียนสามารถขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อคลี่คลาย ปัญหาหรือเนื้อหาความรู้ที่ลึกซึ้ง ส่วนการบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการประเมินที่หลากหลายก็จะเป็นตัวช่วย เสริมให้ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ ของโครงงาน >
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงาน

การ วางแผนเพื่อจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน >
ค้นหาวิธีการหรือแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ แบบโครงงานในชั้นเรียน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกแบบและการประเมิน

คำ ถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ >
เรียนรู้ว่าคำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วยและคำถามประจำบทเรียนจะช่วยกระตุ้นความสนใจ และนำการเรียนรู้สู่ทักษะการคิดขั้นสูง

การ ลงมือทำโครงงาน >
ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีสอนจากแบบเดิมๆ ไปสู่การสอนแบบโครงงาน พบกับตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการต่อความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลง

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


นายดำรงค์เดช  สุริยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

อาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์

ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai 

ราคาน้ำมันวันนี้
joomla
stats