QR Code MTC

เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2542 กำหนดระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ดังต่อไปนี้

นักศึกษาชาย

1. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าหรือสีดำ (ห้ามกางเกงผ้ายีนส์หรือผ้าลูกฟูก)

2. เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูปไม่มีตะเข็บตรงกลางหลังและด้านข้าง

3. ทรงผม รองทรงสูง กลางศรีษะยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ไว้หนวดเครา ไม่กัดสีผม

4. ห้ามไว้เล็บยาว และทาสีเล็บ

5. รองเท้า รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนัง สีดำหุ้มส้นชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลายไม่มีแถบสีขาวหรือสีใดๆ

6. ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย

7. เข็มขัด สายสีดำ ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

8. ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อยชนิดติดคอ แหวน กำไลข้อมือ

สำหรับ ปวส. เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเลือดหมู

นักศึกษาหญิง

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่รัดรูป ไม่มีตะเข็บตรงกลางหลังและด้านข้าง ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ติดเข็มกลัดตราวิทยาลัยฯ บนอกด้านขวามือ ติดป้ายชื่อหน้าอกซ้าย

2. กระโปรง

2.1 ปวช. กระโปรงแบบกลีบรอบตัวแต่ละกลีบห่างกันประมาณ 3 ซม. ความยาวคลุมเข่า

ลงมาไม่เกิน 5 นิ้ว สีกรมท่าหรือสีดำ

2.2 ปวส. กระโปรง ทรงตรงแบบเรียบสีกรมท่าหรือสีดำ ผ่าด้านหลังสูงไม่เกิน 8 นิ้วแบบทวิส ยาวคลุมเข่าหรือจากเข่าลงมาไม่เกิน 5 นิ้ว

3. รองเท้า เป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายมีส้นสูงไม่เกิน 3 นิ้ว หรือรองเท้าผ้าใบสีดำ และสวมถุงเท้าดำไม่มีลวดลาย

4. ทรงผม ยาวไม่เกินต้นคอถ้าผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยแถบรัดหรือกิ๊บสีดำหรือสีน้ำเงิน ห้ามดัดผมและกัดสีผม

5. เข็มขัด สายสีดำ ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

6. ห้ามไว้เล็บยาว และห้ามทาสีเล็บ หรือเพ้นเล็บ

7. เครื่องประดับ ถ้าประสงค์ใช้ต่างหูให้ใช้ชนิดติดหู, ห้ามใส่สร้อยคอชนิดติดคอ, กำไลข้อมือ

 
 

ผู้อำนวยการ


นายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสำหรับใช้ในราการ
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไทย
ทำเนียบนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
นว้ตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คลิกที่นี้แล้วมีงานทำ
thai