..... ยินดีต้อนรับสู่เแผนกช่างยนต์      วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม .....

ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2555

 

หน้าแรก
ค้นหา
-  งานทวิภาคี (DVT)
-  กองทุนกู้ยืม
-  งานทะเบียน
-  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
-  E - learning
-  สมุดเยี่ยม

จัดทำโดย
ประจักษ์ ประเสริฐชาติ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 - 711403 ต่อ 124 , แฟ็กซ์ : (043) 722010 automtc@gmail.com

แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์รับตรวจสภาพรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส CNG /NGV