ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าแรก

ท่าน ผอ. ดำรงค์เดช สุริยา นำทีมงานคณะครู วท.มค. ร่วม MOU ในสถานประกอบการและศึกษาดูงานร่วมปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ของ นศ. ระดับปริญญาตรี 7-8 ธ.ค.60(บ.สยามเดนโช่ (ประเทศไทย)จำกัด

 

ท่าน ผอ. ดำรงค์เดช สุริยา นำทีมงานคณะครู วท.มค. ร่วม MOU ในสถานประกอบการและศึกษาดูงานร่วมปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ของ นศ. ระดับปริญญาตรี 7-8 ธ.ค.60(บ.คาวาซากิมอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เรียนเชิญสมาชิกศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

23 พ.ย. 60 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

8 พ.ย. บริษัท Siam Denso Manufacturing จำกัด แนะแนวการฝึกงานระดับ ป.ตรี และดูงานการจัดการเรียนสอน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม