นักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คผลการเรียนได้ที่ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

 

นักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คผลการเรียนได้ที่ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

https://std2018.vec.go.th/web/

 

Last Updated (Monday, 19 October 2020 11:35)