วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น

 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา MOU ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINING CENTER  บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

  

 

 

 

 

Last Updated (Tuesday, 15 February 2022 16:12)