ประกาศวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19