"เอกชน-อุดมศึกษา-สถาบันศึกษา" สร้างอาชีวะพัฒนาอีอีซี

"เอกชน-อุดมศึกษา-สถาบันศึกษา" สร้างอาชีวะพัฒนาอีอีซี

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  เข้าร่วมพิธีลงนามประสานความร่วมมือ 3 ฝ่าย  ระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรและการศึกษา รองรับ EEC Industry 4.0
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2563

https://www.youtube.com/watch?v=M1x9ZivSmNY&feature=youtu.be

 Last Updated (Friday, 29 January 2021 10:18)