จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 2562

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา2562


วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นำโดยนายปริญญา สมมิตรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้วิถีใหม่ 2563


Last Updated (Thursday, 24 September 2020 10:08)