ห้องสมุดกับการเรียนรู้วิถีใหม่

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
จัดกิจกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้วิถีใหม่ 2563


วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นำโดยนายปริญญา สมมิตรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้วิถีใหม่ 2563


Last Updated (Thursday, 24 September 2020 10:04)