ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2563 
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19
ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยนายปริญญา สมมิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
มอบชุดป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


Last Updated (Thursday, 18 June 2020 14:36)