พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 
นายปริญญา  สมมิตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 12  มิถุนายน  2563  นายปริญญา  สมมิตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกาษาแก่
ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  กับคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะสันออกเฉียงเหนือ 3  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5  ตึก 15 ชั้น 
สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมที่นี่

Last Updated (Tuesday, 16 June 2020 11:45)