ข่าวประชาสัมพันธ์ : ณะผู้บริหารคณะครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2563


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครู วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด