ข่าวประชาสัมพันธ์ : ท่าน ผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานเปิด "กีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลูกพระวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 29"


วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ท่าน ผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นประธานเปิด "กีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ลูกพระวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 29" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคมาหสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด