ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง


วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ร่วกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครผู้ต้องขังเข้าศึกษาในระดับ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2553 โดยมีผู้ต้องขังเข้าศึกษา จำนวน 39 คน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. สาขาช่างก่อสร้างในวันพฤหัสบดีที 21 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ โรงเลี้ยงอาหาร / อบรม ภายในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

Last Updated (Monday, 01 November 2010 07:49)