วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ัจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2565 5 -6 พฤษภาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 09 May 2022 14:35)