ข่าวประชาสัมพันธ์ : การการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองคมสัน อรรคแสง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และคณะผู้บริหารพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำโดยท่าน ผอ.ศุภชัย แน่นอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกรอาชีพพนมไพร และคณะ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด