ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรม "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ท่านผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามได้เปิด "โครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น" โดยีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม อาคาร3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด