ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธี มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562


วันพุธที่ 28 สิงหาคม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้จัดพิธี "มุฑิตาจิตครู ผู้เกียณอายุราชการ" โดยมี ท่าน ผอ.ดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณะผู้เกษียณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Last Updated (Wednesday, 11 September 2019 10:15)